online-skills sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, tel.: +48 61 666 11 32, e-mail:
Program partnerski online-skills to propozycja współpracy skierowana do firm zajmujących się szkoleniami online, blended-learning oraz do tych, które chcą wzbogacić swoją ofertę rynkową właśnie o e-learning.

Dodatkowo nasza oferta skierowana jest do wszystkich firm, które szukają solidnego i doświadczonego podwykonawcy w dziedzinie e-Learningu.

Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą w województwie świętokrzyskim

Celem realizowanych w ramach Projektu działań jest podniesienie kompetencji min. 128 przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim

Chcesz podnieść swoje umiejętności, wiedzę i kwalifikacje zawodowe? Poprzez udział w darmowych szkoleniach otrzymasz taką możliwość. To właśnie Ty decydujesz o swoim kierunku kształcenia.

Wsparcie na starcie ! Samozatrudnienie w województwie lubuskim

Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości 32 osób dorosłych w wieku 30+.

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej – zakres rozszerzony, wiedzy o kulturze – zakres podstawowy (Grupa 1)

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Szkolimy ZAWODOWO!

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu realizowanego dla KOWEZiU (KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ) było opracowanie, produkcja i implementacja kursów e-learningowych. Kursy skierowane były do uczniów i słuchaczy szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego. Zawartość kursów odpowiadała efektom kształcenia z podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie.

Zawartość merytoryczna kursów obejmowała obszar administracyjno-usługowy oraz obszar budowlany. Łącznie przygotowaliśmy 59 kursów.

Projekt realizowany był w okresie 2013 – 2014r.

ZAKRES PROJEKTU

 • rekrutacja autorów kursów e-learningowych;
 • rekrutacja metodyków zdalnego nauczania, korektorów-redaktorów językowych, grafików-programistów;
 • rekrutacja recenzentów metodycznych przeprowadzoną;
 • opracowanie merytoryczne sylabusów do kursów e-learningowych przez autorów;
 • opracowanie materiałów do kursów e-learningowych;
 • korekta i redakcja językowa materiałów do kursów e-learningowych;
 • opracowanie graficzno-programistyczne multimediów do kursów e-learningowych;
 • opracowanie do każdego z kursów e-learningowych recenzji metodycznej materiałów do kursu e-learningowego;
 • implementacja i przetestowanie kursów e-learningowych na platformie Zamawiającego;
 • gwarancja techniczna wyprodukowanych kursów;
 • wprowadzenie zmian w kursach po pilotażu.

LISTA KURSÓW

Lp. Nazwa kursu Obszar
1. Towar jako element sprzedaży Administracyjno-usługowy
2. Elementy sprzedaży (towarów) Administracyjno-usługowy
3. Podstawy/Elementy prawa administracyjnego Administracyjno-usługowy
4. Przepisy/Elementy prawa cywilnego i prawa pracy Administracyjno-usługowy
5. Zasady postępowania administracyjnego Administracyjno-usługowy
6. Elementy finansów publicznych Administracyjno-usługowy
7. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Administracyjno-usługowy
8. Zasady wykonywania zabiegów upiększających twarz Administracyjno-usługowy
9. Zasady wykonywania zabiegów na ciało Administracyjno-usługowy
10. Podstawowe zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp Administracyjno-usługowy
11. Organizowanie działalności gospodarczej Administracyjno-usługowy
12. Zasady prowadzenia spraw kadrowo-płacowych Administracyjno-usługowy
13. Zasady sporządzania planów, analiz i sprawozdań Administracyjno-usługowy
14. Zasady dokumentowania ewidencji gospodarczych Administracyjno-usługowy
15. Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji Administracyjno-usługowy
16. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych Administracyjno-usługowy
17. Zasady obliczania wynagrodzeń Administracyjno-usługowy
18. Zasady usług pocztowych i kurierskich Administracyjno-usługowy
19. Zasady usług finansowych Administracyjno-usługowy
20. Zasady obrotu towarowego Administracyjno-usługowy
21. Zasady ekspediowania przesyłek Administracyjno-usługowy
22. Zasady pielęgnacji włosów Administracyjno-usługowy
23. Zasady technik fryzjerskich Administracyjno-usługowy
24. Zasady zabiegów fryzjerskich Administracyjno-usługowy
25. Zasady projektowania fryzur Administracyjno-usługowy
26. Elementy stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji Administracyjno-usługowy
27. Zasady wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych Administracyjno-usługowy
28. Elementy oferty reklamowej Administracyjno-usługowy
29. Elementy sprzedaży reklamy Administracyjno-usługowy
30. Elementy przekazu reklamowego Administracyjno-usługowy
31. Elementy projektowania środków reklamowych Administracyjno-usługowy
32. Elementy planu medialnego Administracyjno-usługowy
33. Elementy skuteczności reklamy Administracyjno-usługowy
34. Elementy pracy biurowej w logistyce Administracyjno-usługowy
35. Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji Administracyjno-usługowy
36. Elementy organizowania i monitorowania procesów magazynowych Administracyjno-usługowy
37. Podstawy organizowania i monitorowania dystrybucji Administracyjno-usługowy
38. Podstawy organizowania i monitorowania procesów transportowych Administracyjno-usługowy
39. Elementy organizowania procesów transportowych Administracyjno-usługowy
40. Elementy/Podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych Administracyjno-usługowy
41. Elementy/Podstawy organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych. Administracyjno-usługowy
42. Systemy suchej zabudowy – cz.1 Budowlany
43. Systemy suchej zabudowy – cz.2 Budowlany
44. Roboty malarskie Budowlany
45. Roboty tapeciarskie Budowlany
46. Roboty posadzkarskie Budowlany
47. Roboty okładzinowe Budowlany
48. Zaprawy i mieszanki betonowe Budowlany
49. Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlane Budowlany
50. Roboty tynkarskie Budowlany
51. Kosztorysowanie w budownictwie – cz.1 Budowlany
52. Kosztorysowanie w budownictwie – cz.2 Budowlany
53. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne Budowlany
54. Sieci gazowe Budowlany
55. Sieci i węzły ciepłownicze Budowlany
56. Roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych Budowlany
57. Roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych Budowlany
58. Roboty związane z montażem i remontem instalacji grzewczych Budowlany
59. Roboty związane z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych Budowlany

System wsparcia procesu dydaktycznego – na Podkarpaciu

Realizacja projektu dla Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie obejmowała:

 • wdrożenie systemu do diagnozy (6 programów diagnostycznych),
 • wdrożenie systemu e-portfolio na platformie e-learningowej dla 31 szkół,
 • wdrożenie platformy do prowadzanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwojowych dla 31 szkół,
 • wdrożenie systemu zarządzania zajęciami pozalekcyjnymi wraz z oceną pracowniczą,
 • opracowanie 18 kursów e-learningowych,
 • przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli,
 • zakup sprzętu do prowadzenia zajęć (m.in. tablice interaktywne, projektory, laptopy, tablety).

Okres realizacji: wrzesień 2013 – grudzień 2014

Certyfikowane kadry – lubuskie

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej „Certyfikowane kadry lubuskich MMŚP”.

Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. lubuskiego.

Zakres projektu:

 • doświadczeni trenerzy i specjaliści,
 • egzamin ECCC potwierdzony certyfikatem,
 • dostęp do Platformy e-learningowej i zdalne konsultacje,
 • catering,
 • szkolenia dostosowane do potrzeb firm i pracowników, w terminach odpowiadającym uczestnikom (szkolenia weekendowe oraz wieczorowe).

Cel szkolenia:

 • podwyższenie kwalifikacji w zakresie teleinformatyki,
 • pozyskanie wiedzy z zakresu systemów bazodanowych – poszukiwanej na rynku pracy,
 • zdobycie umiejętności praktycznego stosowania innowacyjnych rozwiązań informatycznych,
 • wzrost konkurencyjności na regionalnym rynku.

Realizujemy szkolenia dla szeroko pojętej automatyki przemysłowej

Tytuł szkolenia: Automation Professional S7.1200+TIA V11

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z budową i funkcjonowaniem sterowników logicznych
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi funkcjami programowania, podstawami konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników i kontrolerów SIEMENS SIMATIC S7 1200 v.2.x TIA V11
 • Zapoznanie z programowaniem w oparciu o schematy drabinkowe i system IL

Inne projekty

Wśród innych projektów znajdują się takie, które realizowaliśmy m.in. dla:

 • AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ – System e-learningu dla 10 tysięcy użytkowników – w okresie od czerwca 2011 do grudnia 2015
 • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – System kształcenia na odległość dla 8 tysięcy użytkowników – okres 2013 – 2016
 • Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze – uruchomienie portalu ekspertów oraz prowadzenie szkoleń tradycyjnych – okres 2011 – 2014