online-skills sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, tel.: +48 61 666 11 32, e-mail:
Program partnerski online-skills to propozycja współpracy skierowana do firm zajmujących się szkoleniami online, blended-learning oraz do tych, które chcą wzbogacić swoją ofertę rynkową właśnie o e-learning.

Dodatkowo nasza oferta skierowana jest do wszystkich firm, które szukają solidnego i doświadczonego podwykonawcy w dziedzinie e-Learningu.

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND”, firma Online-Skills Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert do zamówień:

05.02.2020 – Zapytanie ofertowe: organizacja targów i misji gospodarczych

Zamówienie polegające na organizacji zagranicznych targów i misji gospodarczych w 2021 i 2022 roku, zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Wyceny proszę dokonać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 27.02.2020r. i przesłać na adres mailowy: projekty@online-skills.com, osoba do kontaktu Lidia Kaźmierczak, numer telefonu 616 661 132. Termin składania ofert – do 27.02.2020r.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
Postępowanie zakończone, dokumenty znajdują się w biurze Projektu

Wsparcie na starcie ! Samozatrudnienie w województwie lubuskim

Cel projektu

Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości 32 osób dorosłych w wieku 30+. Cel ten realizowany będzie poprzez:

  • aktywizację i doradztwo zawodowe
  • podniesienie kompetencji zawodowych Uczestników Projektu dzięki organizowaniu szkoleń „ABC Działalności Gospodarczej”
  • utworzenie w ramach przyznanych z EFS środków, 25 nowych firm zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego
  • utworzenie nowych miejsc pracy


W związku z realizowanym projektem, współfinansowanym ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty do zamówień:
07.11.2018 – Zamówienie polegające na przeprowadzeniu Komisji Oceny Wniosków dla 32 uczestników projektu prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Termin składania ofert – 14.11.2018r. do godz. 16.00

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
Postępowanie zakończone, dokumenty znajdują się w biurze Projektu
23.07.2018 – Zamówienie polegające na wykonaniu platformy dla przedsiębiorców oraz materiałów szkoleniowych online, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Termin składania ofert – 30.07.2018r. do godz. 10:00

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
Postępowanie zakończone, dokumenty znajdują się w biurze Projektu
17.07.2018 – Zamówienie polegające na wynajmie sal/pomieszczeń na doradztwo zawodowe, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Termin składania ofert – 24.07.2018r. do godz. 10:00

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
Postępowanie zakończone, dokumenty znajdują się w biurze Projektu
17.07.2018 – Zamówienie polegające na przeprowadzeniu szkolenia „ABC Działalności Gospodarczej” dla uczestników projektu, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Termin składania ofert – 24.07.2018r. do godz. 10:00

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
Postępowanie zakończone, dokumenty znajdują się w biurze Projektu
17.07.2018 – Zamówienie polegające na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu, prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Termin składania ofert – 24.07.2018r. do godz. 10:00

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
Postępowanie zakończone, dokumenty znajdują się w biurze Projektu