Partnerstwo:

  • Lider projektu:
    ONLINE-SKILLS Sp. z o.o.
  • Partnerzy:
    Akademia Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cel i planowane efekty projektu:

Opracowanie 310 e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej służących rozwijaniu kompetencji kluczowych – 310 multimedialnych lekcji, w tym 140 lekcji w zakresie muzyki i 170 lekcji w zakresie plastyki. Opracowane e-materiały przyczynią się do zwiększenia wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego, umożliwią realizację celów i treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej na wszystkich etapach edukacyjnych.

Okres realizacji projektu:

od 06.2017 do 03.2018

Wartość projektu:

2 988 015,67 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

2 518 299,62 zł

Zamówienia publiczne