online-skills sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, tel.: +48 61 666 11 32, e-mail:

2019-07-26 | Uwaga! Dotyczy HARMONOGRAMÓW SZKOLEŃ i innych działań w projekcie

Harmonogramy szkoleń na kolejny miesiąc będą umieszczane ostatniego roboczego dnia miesiąca przed miesiącem szkoleń, którego dotyczyć będzie harmonogram.

Harmonogram na sierpień ukaże się 31 lipca.

Aktualizacja harmonogramu będzie pojawiała się na co najmniej 24 godziny przed planowaną zmianą.

Harmonogramy szkoleń dostępne będą w panelu nad aktualnościami. Pozostałe harmonogramy w panelu na dole strony www.

2019-07-23 | UWAGA! Zaktualizowano harmonogram szkoleń na lipiec:

Harmonogram do pobrania

Spotkania w lokalnym środowisku w JST

Zachęcamy do udziału w spotkaniach lokalnych. Spotkania mają na celu utworzenie lokalnej koalicji na rzecz oświaty. Spotkania będą miały formę debat. W przypadku chęci udziału w debacie, która będzie miała formę online prosimy o kontakt mailowy: projekty@online-skills.com lub telefoniczny aby przekazać dane do platformy.

2019-07-17 | Pierwsze grupy zakończyły cykl szkoleń.

3 grupy ukończyły szkolenia z zakresu w celu przygotowania przedstawicieli JST do stworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów określonych w POWER.

2019-06-29 | O projekcie w telewizji świętokrzyskiej:

Link do fotorelacji

2019-06-26 | Piszą o nas:

Link do artykułu

2019-05-23 | W ramach projektu pn. ,, Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą w województwie świętokrzyskim” rozpoczęły się pierwsze spotkania szkoleniowe. W maju szkolenia rozpoczęło 5 grup szkoleniowych z ponad 20 JST. Pozostałe grupy rozpoczną szkolenia od czerwca.

6 maja br. został zorganizowany i przeprowadzony pierwszy cykl szkoleń w których udział wzięli starostowie, wicestarostowie, inspektorzy, sekretarze, naczelnicy wydziałów oświaty z powiatów: jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego woj. świętokrzyskiego. Przedstawiciele kadry zarządzającej oświatą chętnie uczestniczyli w szkoleniach i wymieniali się swoimi doświadczeniami. Kolejną grupą szkoleniowa byli uczestnicy z gmin wiejskich i miejsko wiejskich : wójtowie, skarbnicy, inspektorzy oświaty, dyrektorzy szkół. Na szkoleniach została poruszona tematyka z I i II modułu szkoleniowego dotyczącego m.in. zagadnień związanych z diagnozowaniem stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźnikami oświatowymi i edukacyjnymi oraz ich wykorzystaniem przez JST, zagadnieniami związanymi z zarządzaniem strategicznym, tworzeniem lokalnych planów strategicznych/strategii oświatowych. W ramach szkoleń uczestnicy korzystali z cateringu oraz zostały im przekazane materiały szkoleniowe.

2019-04-30 | Ruszają szkolenia dla pierwszych grup zrekrutowanych samorządów!

Zakończono pierwszy etap rekrutacji do projektu: Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą w województwie świętokrzyskim. Pierwsze z 20 zrekrutowanych samorządów rozpocznie cykl szkoleń w ramach projektu 6 maja 2019. Szczegółowy harmonogram szkoleń jak i Agendę można pobrać tutaj:

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ

Informacje o rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ

Kontakt: projekty@online-skills.com

Już dziś zgłoś swój samorząd
do udziału w projekcie!

Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą w województwie świętokrzyskim

Beneficjent projektu

Online-Skills Sp. z o.o.

Cel i planowane efekty projektu

Projekt realizowany jest na terenie Woj. Świętokrzyskie skierowany wyłącznie do przedstawicieli JST:

 1. osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych, tj. prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie, a także dyrektorzy/naczelnicy wydziałów oświaty
 2. pracowników operacyjnych realizujący zadania z zakresu oświaty w JST, tj. inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi oraz pracownicy zespołów ekonomiczno- administracyjnych szkół, radni z komisji oświaty

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało wsparcie w postaci:

 • szkoleń
 • usług doradczych
 • konsultacji
 • spotkań w formie debat

Celem realizowanych w ramach Projektu działań jest podniesienie kompetencji min. 128 przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Podjęte działania przyczynią się do wypracowania strategicznych rozwiązań, które po ich zakończeniu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej. Celem głównym jest wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE wyłącznie w woj. świętokrzyskiego dla 128 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (min. z 40 JST) oraz objęcie procesem wsparcia 100 szkół podległych tymże JST (od diagnozy, poprzez określanie celów o rozwoju, planowaniu działań, ich wdrażania, do podsumowania całego procesu).

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 • Szkolenia w celu przygotowania przedstawicieli JST do stworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów określonych w PO WER.
 • Udzielenie doradztwa przedstawicielom JST w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
 • Przeprowadzenie czterech spotkań w środowisku lokalnym każdej JST w celu zawiązaniu lokalnej koalicji na rzecz rozwoju oświaty wspierającej tworzenie i realizację planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
 • Udział w sieciach współpracach
 • Opracowanie lokalny plan rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, weryfikacja i przekazanie do ORE
 • Objęcie procesowym wspomaganiem wytypowanych szkół/placówek

Okres realizacji projektu:

od 01.10.2018 do 30.09.2020

Wartość projektu:

923 425,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

895 722,25 zł

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt jest realizowany zgodnie ze standardami dostępności.

Harmonogramy, doradztwo i spotkania

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec