online-skills sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, tel.: +48 61 666 11 32, e-mail:
Program partnerski online-skills to propozycja współpracy skierowana do firm zajmujących się szkoleniami online, blended-learning oraz do tych, które chcą wzbogacić swoją ofertę rynkową właśnie o e-learning.

Dodatkowo nasza oferta skierowana jest do wszystkich firm, które szukają solidnego i doświadczonego podwykonawcy w dziedzinie e-Learningu.

Szkolenia dedykowane

Na życznie Klienta dostarczamy szkolenia do nauki offline (bez dostępu do Internetu) w postaci pilku exe bądź też stron html. Dokonujemy również implementacji naszych szkoleń na dowolną platformę LMS np. Moodle, WBTServer i in.

 

Co wyróżnia naszą ofertę z pośród innych dostępnych na rynku:

 1. do korzystania z kursu na komputerze kursanta nie są konieczne instalacje jakichkolwiek dodatkowych komponentów takich jak Active X, Flash, Java;

 2. możliwość dostarczenia szkoleń w wielu wersjach, zgodnych ze standardami SCORM i AICC, w formie stron html oraz na CD w postaci zabezpieczonych przed kopiowaniem plików;

 3. indywidualny koncept dydaktyczny dobrany odpowiednio dla każdego rodzaju kursów;

 4. możliwość implementacji szkolenia na dowolnej platformie LMS dzięki dużemu doświadczeniu specjalistów online-skills;

 5. możliwość dostosowania szkoleń do potrzeb Klienta/Partnera (corporate design, zmiana treści pod kątem branży w jakiej będą używane kursy, czy też zmiana pytań w egzaminie, zmiana wersji językowej);

 6. możliwość stworzenia dodatkowych kursów powiązanych tematycznie z oferowanymi przez nas szkoleniami;

 7. wszystkie stworzone przez nas kursy mają polską wersję językową;

 8. warunki i zasady udzielania licencji na korzystanie z kursów.

 

Szkolenia online-skills posiadają następujące cechy prawidłowo zdefiniowanych kursów, określonych na trzech płaszczyznach:

Merytorycznej

 • dokładnie przeanalizowany i precyzyjnie przygotowany materiał źródłowy,
 • odpowiednio skonstruowany i zredagowany scenariusz szkolenia,
 • właściwie dobrane elementy aktywizujące uczestnika i wspomagające proces przyswajania wiedzy (gry i quizy, dźwięki, filmy, animacje);

Funkcjonalnej i graficznej

 • atrakcyjny projekt graficzny,
 • przemyślany projekt funkcjonalny – odpowiednie rozmieszczenie treści, intuicyjny system poruszania się po szkoleniu,
 • wyraźna i konsekwentna gradacja różnych typów treści;
Technologicznej
 • zgodność szkolenia ze standardami AICC/SCORM,
 • świadomość ograniczeń wynikających z różnorodności platform oraz technologii wdrożonych u Klienta.

Szkolenia gotowe

Wszystkie kursy oferowane przez online-skills są zgodne zarówno ze standardem SCORM jak i AICC.

Dokonujemy implementacji naszych szkoleń na dowolną platformę LMS.

 

 

Same szkolenia dostarczamy w jednej z wybranych form:

 • Instalowane na wskazanej platformie
 • Udostępniane na platformie online-skills
 • Udostępniane poprzez platformę kursy-online
 • Dostarczane w postacji plików HTML na płytach CD
 • Dostarczane w postaci zabezpieczonego przed kopiowaniem szkolenia w formie pliku EXE

W sposób ciągły rozwijamy listę dostępnych, gotowych szkoleń z różnych dziedzin. Poniżej znajduje się lista najczęsciej wybieranych kursów przez naszych Klientów.

Szkolenia ECDL

 • Przetwarzanie tekstów czyli kurs obsługi programu Microsoft Word
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna czyli kurs obsługi programu Microsoft Power Point
 • Arkusze kalkulacyjne kurs obsługi programu Microsoft Excel
 • Podstawy technik informatycznych – podstawy obsługi komputera
 • Bazy danych czyli kurs obsługi Microsoft Access
 • Ochrona informacji – czyli jak bezpiecznie korzystać z komputera

Szkolenia managerskie miękkie i handlowe

 • Efektywne zarządzanie czasem
 • Sztuka skutecznej komunikacji
 • Słowa kluczowe w obsłudze klienta
 • Psychozabawy z serii „Poznaj samego siebie”
 • Rodzaje inteligencji
 • Jak wfektywnie pracować
 • Przywództwo i zarządzanie
 • Efektywne zarządzanie projektem
 • Trening i budowanie zespołu
 • Techniki uczenia
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Wystąpienia publiczne
 • Techniki sprzedaży
 • Specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • Profesjonalna obsługa sekretariatu

Szkolenia z zakresu przepisów prawa

 • Ochrona danych osobowych
 • Szkolenie okresowe BHP
 • Ochrona informacji
 • Księgowość komputerowa 1 i 2
 • Moja firma na rynku europejskim

 

Powyższe szkolenia oraz wiele innych dla odbiorców indywidualnych są również bezpośrednio dostępne na portalu szkoleniowym naszego Partnera: http://kursy-online.4system.com