Oferta

Dedykowane szkolenia e-Learningowe

online-skills specjalizuje się w tworzeniu dedykowanych, szytych na miarę kursów z dowolnej tematyki. W pierwszym etapie tworzenia kursu, sporządza się szczegółową specyfikację wymagań dotyczących szkolenia – grupy docelowej, sposobu dystrybucji, warunków organizacyjnych, infrastruktury teleinformatycznej i wielu innych. Kursy dedykowane są ściśle dopasowywane do konkretnych, bardzo szczegółowych wymagań naszych Klientów czy też Partnerów.

Nasi Klienci i Partnerzy mają możliwość wyboru sposobu współpracy przy tworzeniu kursów. Od najprostszej formy – przekazania tematu, którego dane szkolenie ma dotyczyć, aż do bardzo ścisłej wymiany wiedzy pomiędzy online-skills a zewnętrzną organizacją zlecającą nam do wykonania szkolenie e-Learningowe.

W zależności od wybranej formy tworzenia treści dedykowanego kursu, sami tworzymy content, schematy dydaktyczne, pozyskujemy niezbędną wiedzę ekspercką lub otrzymujemy pewne, gotowe elementy od strony Zamawiającego.

Kursy, które tworzymy, obejmują wszelkie dziedziny związane z przekazywaniem wiedzy:

  • Szkolenia miękkie
  • Szkolenia twarde
  • Szkolenia z obsługi aplikacji

Co najważniejsze, nasze szkolenia e-Learning mogą być przygotowane na dowolną platformę LMS – w tym dla specyficznych rozwiązań niszowych.

Dla każdego typu szkolenia przygotowujemy w oparciu o wybrane narzędzia i technologie różny sposób dystrybucji – począwszy od umieszczenia kursów na udostępnionej przez nas platformie, implementacji na platformach zewnętrznych, jak i przygotowanie kursów do dystrybucji na nośnikach pamięci czy też z uruchamialnych plików EXE.

Gotowe szkolenia e-Learningowe

E-learning to redukcja kosztów szkoleń poprzez wyeliminowanie kosztów delegacji, wynajmu pomieszczeń, kosztu pracy trenerów i strat związanych z wyłączeniem uczestników szkoleń z pracy. Dodatkowe oszczędności przynosi standaryzacja działań procesu przeprowadzania szkoleń, łatwiejsze i szybsze raportowanie, eliminacja papierowej dokumentacji, automatyzacja rozliczeń kosztów.

Wszystkie kursy oferowane przez online-skills są zgodne zarówno ze standardem SCORM jak i AICC. Na życzenie Klienta dostarczamy szkolenia do nauki offline (bez dostępu do Internetu) w postaci pliku EXE czy też stron html. Dokonujemy również implementacji naszych szkoleń na dowolną platformę LMS.

Współfinansowanie dedykowanych szkoleń e-Learningowych

Dla szczególnie ciekawych zagadnień szkoleniowych, jesteśmy w stanie współfinansować powstanie szkoleń eLearning wraz z naszymi Klientami i Partnerami. Strona zlecająca może otrzymać w takim przypadku dedykowane szkolenie za dużo niższą cenę, przy zachowaniu wymaganej jakości i zakresu materiału szkoleniowego.

Przy realizacji tego typu szkoleń, obydwie strony ściśle ze sobą współpracują, tworząc kontent dydaktyczny i implementując go do nowopowstającego kursu.

Wspólne działania są późniejszym przyczynkiem do zawiązania stałej współpracy pomiędzy online-skills a naszym nowym Partnerem.

Filmy HD i gry edukacyjne

Szkolenia uzupełnione filmami w jakości HD oraz gry edukacyjne to świetny sposób na wzbogacenie i urozmaicenie treści szkoleniowych

Posiadamy duże zaplecze klipów, własną bibliotekę mediów oraz własne know-how, które każdorazowo dopasowujemy do potrzeb Klienta.

Tworzenie portali wiedzy, kompetencji i innowacji

Pracownicy sami najlepiej wiedzą, jak zoptymalizować koszty w swojej firmie. Dlatego też ich pomysły racjonalizatorskie mogą przynieść oszczędności firmie rzędu 20-30%.

Rozwiązaniem wymiany dobrych pomysłów racjonalizatorskich jest intranetowy serwis poświęcony Innowacyjności. Pracownicy firmy mogą zgłaszać za pomocą specjalnej aplikacji pomysły, które mają szansę przynieść firmie oszczędności. Wszystkie wnioski są opiniowane przez wewnętrzną komisję. Najlepsze z nich wdrażane są w życie, a ich autorzy nagradzani.

Rozszerzeniem intranetowego, firmowego systemu informacyjnego mogą być z kolei portale wiedzy, rozwoju indywidualnego oraz kompetencji.

Wdrożenia platformy e-Learningowej

Konsultanci techniczni online-skills pomagają naszym Klientom i Partnerom przy wyborze optymalnej platformy eLearning.

Poza wyborem platformy bardzo ważne jest również jej prawidłowe wdrożenie i integracja z infrastrukturą techniczną. Dlatego też nasza wykwalifikowana, doświadczona kadra może wspomóc wdrożenie dowolnie wybranej platformy LMS.

Nasz zespół doradców technicznych składa się osób, które miały do czynienia z większością dostępnych na rynku platform – w tym i niszowych rozwiązań dedykowanych. Dzięki temu nasi Klienci mają możliwość w pełni bezpiecznie przeprowadzić wdrożenie serwera platformy eLearning jedynie pod naszym nadzorem lub zlecając nam wszelkie, niezbędne prace implementacyjne.

Tworzenie dedykowanych komponentów dla platform e-Learningowych

Niektóre platformy eLearingowe (w szczególności OpenSource, do których zalicza się m.in. Moodle) pozwalają na modyfikację lub rozwijanie funkcjonalności zawartych w ich podstawowej funkcjonalności. Dlatego też zespół programistyczny online-skills tworzy dedykowane moduły na podstawie wymagań określonych przez naszych Klientów. Dzięki temu nawet proste i typowe w początkowym okresie rozwiązania mogą spełnić zróżnicowane i wysokie wymagania stawiane przed wdrażaną platformą eLearning.

Doradztwo dla działów HR

Bardzo ważnym elementem pracy działów HR jest odpowiedni sposób organizacji pracy i możliwości wyciągnięcia odpowiednich wniosków z dostarczanych na bieżąco danych z systemów wspomagających pracę działu.

Bardzi często podczas implementacji rozwiązań popełniane są podobne błędy mogące być powodami nieudanego wdrożenia narzędzi informatycznych wspomagających naukę:

  • brak zainteresowania zarządu organizacji procesem wdrożenia e-learningu
  • nudna, źle przygotowana zawartość szkoleń e-learningowych za skomplikowane dla uczących się narzędzia i procedury
  • brak wewnętrznego marketingu poprzedzającego wprowadzenie e-learningu
  • brak możliwości mierzenia wyników szkoleń elearningowych.

Dlatego też nasi konsultanci pomagają pracownikom działów HR i szkoleniowych w optymalnym przygotowaniu i wykorzystaniu narzędzi. Oprócz tego m.in. wdrażane systemy zarządzania kompetencjami, czy też systemy planowania ścieżek rozwoju wspomagane przez rozbudowane systemy analityczno- raportujące.

Szkolenia z dydaktyki tworzenia kursów e-Learningowych

Firmy posiadające konsultantów z działów szkoleń mogą za pomocą różnych narzędzi tworzyć szkolenia eLearning we własnym zakresie. Niezbędne jest w takim przypadku odpowiednie przeszkolenie pracowników zarówno z narzędzi jak i sposobu tworzenia szkoleń elektronicznych, gdyż sam proces przekazywania wiedzy różni się znacząco od tradycyjnych metod nauki. Nasi eksperci podczas warsztatów przekazują zasady dydaktyki nauki metodami eLearningowymi. Po szkoleniach z dydaktyki, pracownicy naszych Klientów są przygotowani do samodzielnego tworzenia szkoleń. Rozszerzeniem tego cyklu szkoleniowego, mogą być szkolenia z obsługi narzędzi do samodzielnego tworzenia kursów eLearning.

Audyty kompetencji i wiedzy

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z działami HR i szkoleniowymi firm różnych branż, konsultanci online-skills są w stanie wykonać szczegółowe audyty posiadanej w organizacji wiedzy i przeprowadzić wnikliwą analizę kompetencji pracowników.

Wynikiem takich działań są raporty pozwalające na stworzenie szczegółowych planów szkoleń związanych z uzupełnieniem braków w wiedzy oraz sugestie związane z indywidualnym rozwojem pracowników.

Cennik usług

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem naszych usług.