E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej – zakres rozszerzony, wiedzy o kulturze – zakres podstawowy (Grupa 1)

Cel i planowane efekty projektu

Opracowanie 750 e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, służących rozwijaniu kompetencji kluczowych, w zakresie: historii sztuki (240 e-materiałów), historii muzyki (240 e-materiałów), języka łacińskiego i kultury antycznej – poziom rozszerzony (240 e-materiałów), wiedzy o kulturze – poziom podstawowy (30 e-materiałów). Opracowane e-materiały przyczynią się do zwiększenia wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego, umożliwią realizację celów i treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia dla szkół kończących się egzaminem maturalnym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.