Szkolimy ZAWODOWO!

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu realizowanego dla KOWEZiU (KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ) było opracowanie, produkcja i implementacja kursów e-learningowych. Kursy skierowane były do uczniów i słuchaczy szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego. Zawartość kursów odpowiadała efektom kształcenia z podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie.

Zawartość merytoryczna kursów obejmowała obszar administracyjno-usługowy oraz obszar budowlany. Łącznie przygotowaliśmy 59 kursów.

Projekt realizowany był w okresie 2013 – 2014r.

Zakres projektu

 • rekrutacja autorów kursów e-learningowych;
 • rekrutacja metodyków zdalnego nauczania, korektorów-redaktorów językowych, grafików-programistów;
 • rekrutacja recenzentów metodycznych przeprowadzoną;
 • opracowanie merytoryczne sylabusów do kursów e-learningowych przez autorów;
 • opracowanie materiałów do kursów e-learningowych;
 • korekta i redakcja językowa materiałów do kursów e-learningowych;
 • opracowanie graficzno-programistyczne multimediów do kursów e-learningowych;
 • opracowanie do każdego z kursów e-learningowych recenzji metodycznej materiałów do kursu e-learningowego;
 • implementacja i przetestowanie kursów e-learningowych na platformie Zamawiającego;
 • gwarancja techniczna wyprodukowanych kursów;
 • wprowadzenie zmian w kursach po pilotażu.

Lista kursów

Lp. Nazwa kursu Obszar
1. Towar jako element sprzedaży Administracyjno-usługowy
2. Elementy sprzedaży (towarów) Administracyjno-usługowy
3. Podstawy/Elementy prawa administracyjnego Administracyjno-usługowy
4. Przepisy/Elementy prawa cywilnego i prawa pracy Administracyjno-usługowy
5. Zasady postępowania administracyjnego Administracyjno-usługowy
6. Elementy finansów publicznych Administracyjno-usługowy
7. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Administracyjno-usługowy
8. Zasady wykonywania zabiegów upiększających twarz Administracyjno-usługowy
9. Zasady wykonywania zabiegów na ciało Administracyjno-usługowy
10. Podstawowe zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp Administracyjno-usługowy
11. Organizowanie działalności gospodarczej Administracyjno-usługowy
12. Zasady prowadzenia spraw kadrowo-płacowych Administracyjno-usługowy
13. Zasady sporządzania planów, analiz i sprawozdań Administracyjno-usługowy
14. Zasady dokumentowania ewidencji gospodarczych Administracyjno-usługowy
15. Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji Administracyjno-usługowy
16. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych Administracyjno-usługowy
17. Zasady obliczania wynagrodzeń Administracyjno-usługowy
18. Zasady usług pocztowych i kurierskich Administracyjno-usługowy
19. Zasady usług finansowych Administracyjno-usługowy
20. Zasady obrotu towarowego Administracyjno-usługowy
21. Zasady ekspediowania przesyłek Administracyjno-usługowy
22. Zasady pielęgnacji włosów Administracyjno-usługowy
23. Zasady technik fryzjerskich Administracyjno-usługowy
24. Zasady zabiegów fryzjerskich Administracyjno-usługowy
25. Zasady projektowania fryzur Administracyjno-usługowy
26. Elementy stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji Administracyjno-usługowy
27. Zasady wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych Administracyjno-usługowy
28. Elementy oferty reklamowej Administracyjno-usługowy
29. Elementy sprzedaży reklamy Administracyjno-usługowy
30. Elementy przekazu reklamowego Administracyjno-usługowy
31. Elementy projektowania środków reklamowych Administracyjno-usługowy
32. Elementy planu medialnego Administracyjno-usługowy
33. Elementy skuteczności reklamy Administracyjno-usługowy
34. Elementy pracy biurowej w logistyce Administracyjno-usługowy
35. Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji Administracyjno-usługowy
36. Elementy organizowania i monitorowania procesów magazynowych Administracyjno-usługowy
37. Podstawy organizowania i monitorowania dystrybucji Administracyjno-usługowy
38. Podstawy organizowania i monitorowania procesów transportowych Administracyjno-usługowy
39. Elementy organizowania procesów transportowych Administracyjno-usługowy
40. Elementy/Podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych Administracyjno-usługowy
41. Elementy/Podstawy organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych. Administracyjno-usługowy
42. Systemy suchej zabudowy – cz.1 Budowlany
43. Systemy suchej zabudowy – cz.2 Budowlany
44. Roboty malarskie Budowlany
45. Roboty tapeciarskie Budowlany
46. Roboty posadzkarskie Budowlany
47. Roboty okładzinowe Budowlany
48. Zaprawy i mieszanki betonowe Budowlany
49. Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlane Budowlany
50. Roboty tynkarskie Budowlany
51. Kosztorysowanie w budownictwie – cz.1 Budowlany
52. Kosztorysowanie w budownictwie – cz.2 Budowlany
53. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne Budowlany
54. Sieci gazowe Budowlany
55. Sieci i węzły ciepłownicze Budowlany
56. Roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych Budowlany
57. Roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych Budowlany
58. Roboty związane z montażem i remontem instalacji grzewczych Budowlany
59. Roboty związane z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych Budowlany