Partnerstwo:

  • Lider projektu:
    ONLINE-SKILLS Sp. z o.o.
  • Partnerzy:
    Akademia Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cel i planowane efekty projektu:

Opracowanie 750 e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, służących rozwijaniu kompetencji kluczowych, w zakresie: historii sztuki (240 e-materiałów), historii muzyki (240 e-materiałów), języka łacińskiego i kultury antycznej – poziom rozszerzony (240 e-materiałów), wiedzy o kulturze – poziom podstawowy (30 e-materiałów). Opracowane e-materiały przyczynią się do zwiększenia wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego, umożliwią realizację celów i treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia dla szkół kończących się egzaminem maturalnym.

Okres realizacji projektu:

od 06.2017 do 03.2018

Wartość projektu:

14 851 019,26 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

12 516 439,03 zł

Zamówienia publiczne