Inwestujemy w Twoją przyszłość!

Chcesz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy? Jeśli pragniesz zmian, ale brakuje Ci środków na zdobycie kwalifikacji - zgłoś się do nas po Bon na Szkolenie. To Ty zdecydujesz o kierunku kształcenia!

O projekcie

Projekt realizowany jest na terenie woj. lubuskiego w okresie 01.07.2018-30.06.2020 roku, skierowany do osób z obszarów województwa lubuskiego w wieku 25-64 lat oraz osób nie uczących się w wieku 18-24 lat, w szczególności:

  • niepełnosprawnych
  • w wieku 50+
  • z terenów wiejskich
  • o niskim poziomie kwalifikacji (wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne)

Celem głównym Projektu jest nabycie poziomu kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej (kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający osiągnięte kwalifikacje.

Wszelkie działania podejmowane podczas realizacji projektu będą zgodne z zasadą zachowania równości szans i niedyskryminacji, z uwzględnieniem dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

  • 2018-07-01 Informujemy, że firma online-skills sp. z o.o. realizuje projekt „Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na lata 2014-2020.

Informacje o rekrutacji:

bon_lubuskie2018@online-skills.com

Wierzymy w Ciebie dlatego inwestujemy w Twoją przyszłość, nie czekaj skorzystaj!

Liczba miejsc ograniczona!

Dokumenty do pobrania TUTAJ

Dokumentacja Rekrutacyjna:

  • Regulamin
  • Formularz Rekrutacyjny

Wartość projektu to 2 600 437,50 zł, przy czym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 2 340 393,75 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na lata 2014-2020.